Celá myšlenka a koncept filmového festivalu COIFF vznikly jako reakce na koronavirovou situaci v roce 2020, kdy se rušily všechny větší kulturní akce. Samotný název je česko-anglickou slovní hříčkou a znamená: Co kdyby? Rozhodli jsme se založit vlastní festival a na tomto si vyzkoušet, zda je o takovou akci zájem. V roce 2020 jsme v nesmírně krátkém čase a z vlastních zdrojů realizovali první ročník tohoto putovního filmového festivalu na chalupě pod Ještědem mimo ruch velkoměsta. Díky ohlasům víme, že touto cestou má smysl pokračovat.

Naším cílem je každý další ročník pořádat v jiném kraji a dostat filmovou a regionální kulturu na jedno místo, které má své genius loci. Proto si vybíráme ne úplně známá místa mimo centra kulturního dění a chceme tak motivovat návštěvníka k objevování regionu. Mimo jiné každý rok navazujeme spolupráci s regionálními firmami a poskytovateli služeb, abychom dali prostor prezentovat své výrobky, respektive služby vázané na kraj, ve kterém se daný ročník pořádá. Každý ročník bude mít své téma, které zohledníme ve výběru filmů, doprovodném programu, vizuální identitě daného ročníku a neposlední řadě také znělce festivalu.

Přínos filmového festivalu COIFF je znovuobjevení zájmu obyvatel regionu o filmovou tvorbu, rozšíření jejich obzorů v oblasti kinematografie, která se vymezuje mimo tzv. mainstream; podpora a zviditelnění lokálních tvůrců a firem; ozvláštnění kulturního dění. Kultura má nesmírný vliv na psychické zdraví a také stav společnost, její důležitost však byla od začátku druhé dekády 21. století opomíjena. Věříme, že naším putovním festivalem zanecháme v každém kraji pomyslnou kulturní stopu a pomůžeme tak k restartu regionální kulturní činnosti.